Прийнято Закон, необхідний для приєднання України до «митного безвізу»

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Мета змін – уніфікація з митним законодавством ЄС та міжнародними конвенціями. Окрім цілої низки переваг і спрощень, змінами запроваджується дієвий зворотній зв’язок між бізнесом та митницею.

Цей Закон – нова філософія митної справи, яка містить низку викликів для Держмитслужби, зокрема, реінжиніринг її внутрішніх процесів та передбачає створення нової організаційної структури, зазначили в Мінфіні.

Прийнятим Законом передбачено, зокрема, наступне:

1. Приведення положень Митного кодексу України до митного законодавства ЄС для запровадження NCTS.

2. Реінжиніринг програми АЕО в Україні:

  • спрощення доступу АЕО в програму;
  • доступ до спрощень підприємствам без отримання статусу АЕО (уповноважені одержувачі, відправники, загальні гарантії);

3. Можливість застосування спрощень «процедура випуску за місцезнаходженням» та «спрощене декларування» на авторизованих об’єктах.

4. Зміни підходу до гарантування та вимог до гарантів (банки, страховики, незалежні фінансові посередники), можливість видачі гарантій на всі митні процедури.

5. Оновлення системи прийняття рішень митних органів та запровадження нових можливостей для бізнесу під час подання заяв та прийняття рішень митними органами:

  • новий Порядок розгляду заяв підприємств та видання рішень митними органами;
  • удосконалення процедури оскарження рішень митних органів та нові можливості в адміністративному оскарженні;
  • широке застосування принципу «права бути почутим».

6. Запровадження процедури кінцевого використання та встановлення знижених (до 0%) ставок мита на імпортні товари, які будуть використані за цільовим призначенням, у тому числі, для виробництва готової продукції;

7. Запровадження електронного документообігу та роботи електронних сервісів митних органів тощо.