Прийнято Закон про агрострахування

ВРУ прийнято Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”.

Страхувальниками визнаються юридичні особи, фізичні особи – підприємці та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Законом визначено:

– механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції;
– учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов’язки;
– об’єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, вимоги до договорів страхування з державною підтримкою;
– інформаційне забезпечення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Розмір часткового відшкодування агротоваровиробникам страхових платежів (премій) визначено на рівні до 60 %, зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм підтримки. Водночас передбачено, що конкретний розмір компенсації буде визначатися виходячи із можливостей державного бюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.

Скасовано положення щодо страхування с/г продукції через Аграрний страховий Пул та уточнено повноваження Уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю.

Внесено зміни до Податкового кодексу України в частині збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 відсоткових пункти з метою у подальшому спрямування цих коштів на підтримку страхування с/г продукції.