Прийнято Закон про деривативи та залучення інвестицій

Верховною Радою 19 червня прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів”. Норми документа передбачають низку нововведень щодо взаємодії держави з інвесторами.

Законом передбачено комплексне врегулювання питань:

– функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів;

– функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їх інфраструктури;

– забезпечення захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій.

Перелік фінансових інструментів розширено шляхом віднесення інструментів грошового ринку до фінансових інструментів, а також введення нового виду цінних паперів – депозитних сертифікатів банку, зелених облігацій, опціонних сертифікатів, депозитарних розписок тощо.

У новій редакції викладено закони «Про товарну біржу» та «Про цінні папери та фондовий ринок» (назва цього закону змінена на «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»), а також внесено відповідні зміни до Цивільного, Господарського і Кримінального кодексів, Кодексу з процедур банкрутства, законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акціонерні товариства» та значної кількості інших законодавчих актів.

Як зазначав Голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев, вітчизняний ринок цінних паперів недорозвинений, зокрема, через те, що Україна не використовує відомі у всьому світі фінансові інструменти, серед яких деривативи. Ухвалений Закон врегулює цю ситуацію і імплементує до національного законодавства ключові директиви ЄС.