Прийнято Закон про платіжні послуги

Верховною Радою прийнято Закон України “Про платіжні послуги” (законопроект № 4364).

Законом визначено загальні засади функціонування платіжних систем в Україні і засади державного регулювання платіжного ринку, встановлено правила надання платіжних послуг.

Законодавство України адаптовано до законодавства ЄС, сформовано правову підставу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС; посилено захист прав користувачів платіжних послуг, забезпечено прозорість надання платіжних послуг та повноту інформації стосовно умов їх надання;  визначено чіткий розподіл прав та обов’язків користувачів та надавачів платіжних послуг.

Також встановлено вимоги до управління ризиками надавачів платіжних послуг та аутентифікації користувача.