Прийнято Закон «Про соціальні послуги»

Верховна Рада 17 січня прийняла Закон України «Про соціальні послуги», яким визначено основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг.

Згідно із Законом, соціальні послуги – це дії, спрямовані на профілактику, подолання складних життєвих обставин, в яких перебуває особа/сім’я, або мінімізацію їх наслідків.

До складних життєвих обставин віднесено обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно, а також чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини.

Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг.

Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

Базовими є такі соціальні послуги:

– догляд вдома, денний догляд;
– підтримане проживання;
– соціальна адаптація;
– соціальна інтеграція та реінтеграція;
– надання притулку; екстрене  (кризове) втручання;
– консультування;
– соціальний супровід;
– представництво інтересів;
– посередництво (медіація);
– соціальна профілактика;
– натуральна допомога;
– фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають  порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;
– переклад жестовою мовою;
– догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;
– супровід під час інклюзивного навчання;
– інформування.

Базові соціальні послуги – це соціальні послуги, надання яких отримувачам соціальних послуг гарантується Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, а також виконавчими органами сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом.

Планується вести Реєстр соціальних послуг – автоматизовану інформаційно-телекомунікаційна систему, призначену для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення і знищення визначених цим Законом даних про соціальні послуги.

Встановлена класифікація соціальних послуг, згідно з якою соціальні послуги поділяються на послуги, спрямовані на:

1) соціальну профілактику – запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини;

2) соціальну підтримку – подолання особою/сім’єю складних життєвих обставин;

3) соціальне обслуговування – мінімізацію для особи/сім’ї наслідків складних життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності та включення у громаду.

Перелік соціальних послуг, що надаються відповідно до цього Закону, визначається Класифікатором соціальних послуг, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Закон передбачає укладання договору про надання соціальних послуг.

Встановлено державний стандарт соціальних послуг, відповідно до якого соціальні послуги надаються через механізм соціального замовлення (за рахунок бюджетних коштів).

Також Закон встановлює відповідальність за порушення вимог законодавства про соціальні послуги.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.