Прийнято Закон про зміни у споживчому кредитуванні

Верховною Радою 15 вересня прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України “Про споживче кредитування”.

Законом передбачається:

  • виключити з переліку договорів, на які не поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування»: кредитні договори, що укладаються на строк до 1 місяця; кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує 1 МЗП, встановленої на день укладення кредитного договору;
  • встановити, що на кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує 1 МЗП, не поширюються норми частини другої – сьомої статті 9 Закону (щодо необхідності надання кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорту споживчого кредиту за спеціальною формою у Додатку 1 до цього Закону) та статті 19 (щодо черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит);
  • обмежити сукупну суму платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує 1 МЗП, подвійною сумою, одержаною споживачем за таким договором, що не може бути збільшена за домовленістю сторін;
  • встановити, що згода споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, є обов’язковою умовою надання кредиту;
  • зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів (включаючи переуступку прав вимоги), в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій;
  • скоротити термін внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей з 7 до 3-х робочих днів.