Прийнято Закон щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях».

Законом удосконалено норми Закону № 2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» за результатами практичного його застосування та впровадження нових вимог Ініціативи прозорості у видобувних галузях (ІПВГ).

Внесено зміни щодо приведення у відповідність з вимогами Стандарту ІПВГ 2019 року, зокрема:

  • уточнено порядок розкриття інформації, що вимагається законом (порядок затвердження форм звітності, граничний термін подання звітності суб’єктами розкриття інформації), та обсяг інформації, що підлягає розкриттю;
  • впроваджено звітування в тому числі і за суми платежів за викиди двоокису вуглецю.

Встановлено, що відомості щодо середньооблікової кількості працівників мають подаватись з визначенням кількості працівників кожної статі. Закон визначає гендерні квоти при формуванні персонального складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

Законом також:

  • удосконалено термінологію, що застосовується у Законі (визначення «видобувні галузі», «проектна діяльність», «суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у видобувних галузях», «угоди про користування надрами»);
  • уточнено коло суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях та повинні звітувати за правилами Закону № 2545-VIII;
  • удосконалено порядок формування Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ та перелік її повноважень, передбачається створення національного секретаріату ІПВГ (який по факту функціонує вже з 2013 року), який організує роботу Багатосторонньої групи та допомагає у виконанні функцій, покладених на неї, координує роботу багатосторонньої групи з Міжнародним правлінням ІПВГ;
  • уточнено порядок обрання незалежного адміністратора та його повноваження;
  • визначено заходи, що мають прискорити підготовку електронної системи подання та аналізу звітності у видобувних галузях (онлайн-платформи для розкриття даних видобувних галузей) та перехід на електронне звітування;
  • врегульовано питання відповідальності компаній, що здійснюють діяльність у видобувних галузях, за подання недостовірної інформації.