Прийнято Закон, який імплементує стандарти ЄС у сфері водовідведення

Верховною Радою прийнято Закон «Про водовідведення стічних вод населених пунктів», який сприяє удосконаленню послуг з централізованого та нецентралізованого водовідведення та впроваджує в українське законодавство європейські стандарти щодо захисту довкілля від негативного впливу стічних вод.

Закон встановлює правові, економічні та організаційні засади функціонування систем централізованого та нецентралізованого водовідведення. Зокрема, визначає:

  • суб’єкти відносин;
  • об’єкти правового регулювання;
  • принципи державної політики;
  • гарантії прав споживачів у сфері водовідведення;
  • повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • вимоги до місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту;
  • обов’язки суб’єктів відносин у сфері водовідведення.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зобов’язує Україну привести законодавство у відповідність до вимог ЄС. Законопроект «Про водовідведення стічних вод населених пунктів» розроблений Мінрегіоном на виконання вимог Директиви Ради 91/271/ЄЕС «Про очистку міських стічних вод».