Прийнято законопроекти про розширення повноважень приватних виконавців

Верховна Рада запланувала розширення повноважень приватних виконавців – за основу прийнято відповідний законопроект № 4330.

Пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України «Про виконавче провадження» – надати приватним виконавцям повноваження щодо виконання рішень, за якими сума стягнення не перевищує 100 000 грн або еквівалента суми в іноземній валюті з боржника, яким є державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25%, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету; юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону; діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена; щодо примусового виконання рішень адміністративних судів про стягнення адміністративних штрафів.

У змінах до КАСУ приватним виконавцям надається право звертатися до суду за роз’ясненням судового рішення, за відстроченням чи розстроченням виконання судового рішення тощо.

Законопроектом передбачається поступове зрівняння повноважень приватних та державних виконавців, тому пропонується запровадження таких змін з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України відомостей про 1000 осіб, які розпочали діяльність приватного виконавця, але не пізніше 01 січня 2024 року.

Окрім того, за основу прийнято законопроект № 4331 про внесення змін до статей 300, 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення – щодо розширення переліку рішень, які виконуватимуться приватними виконавцями.

Пропонується розширити повноваження приватних виконавців щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення та встановити, що постанова про накладення адміністративного стягнення виконується не тільки уповноваженим на те органом, але й приватним виконавцем, зокрема, у разі несплати правопорушником штрафу у встановлений законом строк.

Також прийнято за основу законопроект № 4532 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил“, яким пропонується встановити:

  • орган доходів і зборів, який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно або через орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця (а не самостійно або через державного виконавця, як передбачено чинною нормою);
  • у разі, якщо штраф не буде сплачено у строки, встановлені ст. 539 Митного кодексу, постанова органу доходів і зборів або суду (судді) надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, в установленому законом порядку (а не до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи порушника або за місцезнаходженням його майна, як передбачено чинною нормою).