Публічна інформація про адвоката в ЄРАУ – позиція ВС

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув адміністративну справу за позовом адвоката до Національної асоціації адвокатів України (в особі Ради адвокатів України, третя особа – Рада адвокатів м. Києва), в якій позивач просив:
– визнати протиправними дії відповідача щодо вилучення публічної інформації щодо нього з Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ);
– зобов’язати відповідача відновити для публічного доступу відомості про адвоката в цьому реєстрі.

Однією із законодавчих вимог, яка забезпечує реалізацію адвокатом його повноважень, є включення про нього інформації до ЄРАУ та її відображення на офіційному вебсайті НААУ, йдеться в судових рішеннях.

Згідно з прецедентною практикою ЄСПЛ у справі «Бігаєва проти Греції» (Bigaeva v. Greece, заява № 26713/05) у спірних правовідносинах дії відповідача мають вплив на приватне життя позивача в аспекті доступу до професії, що підпадає під захист ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Вилучення з відкритого доступу публічної інформації щодо адвоката з ЄРАУ фактично обмежує право адвоката на здійснення адвокатської діяльності в порядку, визначеному Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зазначив ВС (постанова від 02.06.2020 у справі № 826/10717/18).