ПЗАГС опублікував огляд судової практики щодо юрисдикції спорів за участю ОСББ

Огляд судової практики щодо спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

Юрисдикційність спорів за участю ОСББ

 Постанова ВП ВС від 02.02.2021 у справі №906/1308/19

Велика Палата Верховного Суду у справі №906/1308/19 вказала на те, що конфлікт, який виник між ОСББ та його членом, не є спором, який випливає з корпоративних відносин. У зазначеній справі особа-1 звернулася з позовом до ОСББ та до ФОП про визнання недійсним договору на надання послуг, укладеного ОСББ, членом якого є позивач, та ФОП – виконавцем цих послуг, указавши на порушення укладенням спірного договору з надання послуг з управління та обслуговування будинку прав позивача – фізичної особи як співвласника багатоквартирного будинку. Суди встановили, що укладений відповідачами договір за своїм змістом є договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, оскільки визначені договором обов’язки ФОП як виконавця за договором є частиною компетенції органів управління ОСББ. Тобто надання управителем послуг з управління будинком породжує права та обов’язки між співвласниками багатоквартирних будинків і виконавцем таких послуг. Враховуючи предмет, характер спору та суб’єктний склад його сторін, ВП ВС дійшла висновку, що спір у цій справі виник стосовно прав і обов’язків позивача щодо користування та розпорядження спільним майном як співвласника багатоквартирного будинку, тому має вирішуватися в порядку цивільного судочинства. Такі висновки є послідовними. Так, у постанові від 05.02.2020 у справі №127/15798/19 ВП ВС дійшла висновку про розгляд у порядку цивільного судочинства спору за позовом фізичної особи – співвласника багатоквартирного будинку до голови ОСББ про визнання бездіяльності щодо ненадання обґрунтованої відповіді на заяву про ремонт спільного майна будинку протиправною та зобов’язання відповідача вчинити дії щодо надання обґрунтованої відповіді на подану заяву.

З огляду на існування юрисдикційного конфлікту, з метою забезпечення права позивача на доступ до суду та на ефективний засіб юридичного захисту, Велика Палата Верховного Суду вважає, що ця справа має бути розглянута за правилами господарського судочинства лише тому, що позивачу має бути забезпечено доступ до правосуддя, навіть в іншому, ніж це передбачено законом, судочинстві, оскільки перешкоди до розгляду в належному (цивільному) судочинстві виникли у зв`язку з процесуальною діяльністю суду).

Постанова КГС ВС від 23.06.2021 у справі № 920/26/21

Спори у правовідносинах, які стосуються порядку створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку розглядаються господарськими судами, оскільки такі спори виникають при здійсненні права управління юридичною особою, а тому є найбільш наближеними до спорів, пов’язаних з діяльністю або припиненням діяльності юридичної особи незалежно від суб’єктного складу такого спору.

Подібні правові висновки містяться в постановах ВП ВС від 02.10.2019 у справі №501/1571/16-ц, від 06.02.2019 у справі №462/2646/17, від 02.02.2021 у справі №906/1308/19.

Постанова КГС ВС від 22.10.2021 у справі № 916/1636/21

Під час перегляду постанови АГС у справі № 916/1636/21 колегія суддів КГС ВС також дійшла висновку про підвідомчість спору за участю ОСББ господарським судам, мотивуючи своє рішення таким. Оскільки предметом спору є пункти статуту щодо порядку прийняття рішення з питань, які пов’язані з діяльністю та управлінням ОСББ, та пункт рішення загальних зборів стосовно затвердження статуту в новій редакції, ВС з огляду на характер спірних правовідносин визнав, що цей спір є спором, пов’язаним з діяльністю та управлінням юридичною особою, а отже таким, що підлягає розгляду за правилами господарського судочинства. З огляду на зазначене АГС дійшов помилкового висновку про те, що спір у цій справі виник стосовно прав і обов’язків позивача щодо користування квартирою та спільним майном багатоквартирного будинку та як учасника правовідносин з надання житлово-комунальних послуг.

Постанова КГС ВС від 12.05.2021 у справі № 910/15494/20

У постанові у справі №910/15494/20 колегія суддів також звернула увагу на те, що заявлені позивачем вимоги фактично стосуються усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням – квартирою у багатоквартирному будинку, а саме перешкоджанням у постачанні до нього електроенергії та питної води. Заявлені позовні вимоги не стосуються питань створення, діяльності, управління або припинення діяльності ОСББ. Враховуючи предмет, характер спору та суб’єктний склад його сторін, ВС визнав, що спір у цій справі виник щодо прав і обов’язків позивача з користування та розпорядження спільним майном як співвласника багатоквартирного будинку та як учасника правовідносин з надання житлово-комунальних послуг, тому має вирішуватися в порядку цивільного судочинства.

Зазначене відповідає правовій позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеній у постанові від 02.02.2021 у справі №906/1308/19.

Постанова ВП ВС від 23.03.2021 року у справі № 367/4695/20

Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства Спір за позовом громадської організації (об`єднання споживачів), яка представляє інтереси невизначеного кола споживачів на підставі Закону України «Про захист прав позивачів», до юридичної особи, яка надає комунальні послуги, щодо зобов`язання здійснити перерахунок послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.

Постанова Верховного Суду від 26.02.2020 року у справі № 473/2005/19

Спір за позовом фізичної особи, яка не є членом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), не є співвласником майна членів ОСББ, не є власником чи користувачем нерухомого майна у будинку, у якому діє ОСББ, щодо визнання недійсним рішення установчих зборів про створення такого ОСББ і скасування державної реєстрації підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.