Рада прийняла закон для захисту бізнесу від неправомірних дій дозвільних органів

Верховна Рада 3 жовтня прийняла Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів” (законопроект № 0889).

Законом вводиться адміністративна відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб’єкта господарювання або адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру.

До порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності відноситься:

  • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб’єкта господарювання або адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру;
  • порушення дозвільним органом встановлених законом строків видачі, переоформлення, анулювання, відмови у видачі документа дозвільного характеру, реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
  • невнесення або несвоєчасне внесення дозвільним органом у встановлені законом строки до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань прийнятих відповідно до закону рішень, поданих до дозвільного органу заяв і декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства та іншої інформації про документи дозвільного характеру і декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, необхідної для ведення зазначеного реєстру;
  • безпідставна відмова адміністратора суб’єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї;
  • видача дозвільним органом документа дозвільного характеру без одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних згідно із законом для видачі документа дозвільного характеру;
  • відмова дозвільного органу суб’єкту господарювання у видачі, переоформленні, анулюванні документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом;
  • відмова дозвільного органу суб’єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру при повторному розгляді документів суб’єкта з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (крім неусунення заявником чи усунення не в повному обсязі причин, що стали підставою для попередньої відмови);
  • видача дозвільним органом документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом;
  • анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не передбачених законом.

Усі ці порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень). Якщо ж аналогічні дії вчинила особа, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, то їй загрожує накладення штрафу на посадових осіб 100-150 неоподатковуваних мінімумів (1700 – 2550 гривень).