Рада суддів у звіті розповіла про недовіру до судової влади

Рада суддів України схвалила звіт «Комунікація судовою владою справ, пов’язаних з війною: 10 питань-відповідей».

Судам, суддям-спікерам, прессекретарям рекомендовано використати інформацію та рекомендації, викладені у звіті.

У звіті йдеться про високий рівень недовіри до судової гілки влади:
«Під час розробки комунікаційної стратегії судовій гілці влади важливо враховувати поточне ставлення цільових аудиторій до неї.
Відповідно до результатів соціологічного опитування, що проводилося фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою «Центру Разумкова», станом на серпень 2022 року, найбільший позитивний баланс довіри мають: ЗСУ (91%), ДСНС (82%), Національна гвардія (81%), волонтерські організації (77%), Прикордонна служба (74%), добровольчі загони (73%) та Президент України (71%).

Найменше українці довіряють політичним партіям (-55%), судовій системі (-46%), чиновникам (-46%), комерційним банкам (-37%) та Верховній Раді (-19%).

У грудні 2021 року ГО «Харківський інститут соціальних досліджень» у межах проєкту ГО «Вектор прав людини» «Моніторинг впливу висвітлення судових рішень у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході України, на ставлення громадськості до судової гілки влади» провела опитування громадської думки (1000 респондентів(-ок), зокрема:
більшість громадян (63,5%) зовсім або радше не довіряють судовій гілці влади в Україні, хоча тих, хто довіряє, менше чверті опитаних — 22,3%;
якщо порівняти з кількістю тих, хто довіряє судовій гілці влади, результати опитування продемонстрували: ще менше тих, хто оцінює роботу судів в Україні дуже або радше ефективно — 18,8%; ще 63,2% респондентів вважають, що суди працюють зовсім або радше неефективно, а 18% завагалися відповісти на це питання;
на оцінку ефективності роботи судів також впливає загальний рівень довіри громадян судовій гілці влади в Україні: так, дуже або радше ефективно оцінюють роботу судів 50,5% тих, хто довіряє та лише 8,7% тих, хто не довіряє».