Рада суддів України схвалила проєкт Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади

На засіданні Ради суддів України, що відбулося 4 травня 2023 року в Києві рішенням №18 було схвалено проєкт Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади.

На думку членів Ради суддів України оновлення комунікаційної політики судової влади пов’язано як з викликами сьогодення (війна, відсутність необхідного фінансування, плинність кадрів та нестача суддів у судах), так і з необхідністю активної присутності судової влади в медіапросторі.

Разом з тим, основні завдання інформаційної політики залишаються незмінними, а це – гармонізація відносин судової влади та суспільства, забезпечення оперативного та об’єктивного висвітлення у медіа та на офіційному вебпорталі “Судова влада України” діяльності судової влади, забезпечення дотримання судами відкритості та прозорості розгляду справ, демократичних стандартів комунікації зі ЗМІ, громадськістю, а також координація діяльності пресслужб та прессекретарів судів, надання їм організаційної та методичної допомоги тощо.

Також з початком війни росії проти України судова влада отримала широкий пласт нових справ, що пов’язані з агресією ворога та воєнними злочинами, а також справи про злочини проти національної безпеки, на висвітлення яких є значний суспільний та міжнародний запит.

“Дійсно, ми в Комітеті з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями, досить довго працювали над нею. Вона є досить дискусійною. Тому, на сьогодні, той документ, який вам усім розіслано з певними слайдами, це лише “широкі мазки”, так би мовити, того, як би могла працювати комунікаційна політика судової гілки влади. Попередньо ми проговорювали її й з Верховним Судом, з Вищою радою правосуддя і є таке загальне бачення, що це питання, над яким питанням потрібно працювати. Тому, на разі я пропоную схвалити саме проєкт цієї Концепції, надіслати його в апеляційні суди, щоб вони обговорили його у своїх округах, в органи й установи суддівського врядування з тим, щоб вони висловили свої пропозиції, а ми отримати зворотну відповідь”, – сказав Голова Ради суддів України, представляючи проєкт концепції.

З його слів, особливості проєкту Концепції полягатимуть не тільки у вдосконаленні організаційних питань, а й в якісно новому рівні подачі інформації, більш широкому залученні до комунікації суддів-речників та голів судів, особливо це стосується голів трискладових суддів.

Богдан Моніч також звернув увагу члені Ради, що з огляду на специфічні завдання та компетенції різних органів судової гілки влади України, єдиний центр комунікації може не завжди бути виправданим та ефективним.

Кожна інституція має впроваджувати комунікаційну політику на своєму рівні, забезпечуючи відкритість та доступність інформації для громадян та інших зацікавлених сторін. Органи та установи судової влади, такі як ВРП, ВККСУ, РСУ, ДСА, НШСУ та ССО мають відповідати за комунікацію у своїй сфері діяльності, надаючи інформацію про свої рішення, заходи та діяльність. Це допомагає забезпечити прозорість роботи цих органів та підвищує довіру до судової системи.

У випадках, коли певні питання стосуються судової гілки влади в цілому, координація комунікаційних зусиль між різними органами може бути необхідною для забезпечення одностайної позиції та ефективної комунікації з громадськістю та ЗМІ.

Основна ж комунікація, яка стосується щоденної роботи судів, має відбуватися на рівні конкретних судових інстанцій, які розглядають справи. Це включає інформацію про розглянуті справи, прийняті рішення та інші аспекти судового процесу. Такий підхід до комунікації сприятиме забезпеченню доступу до інформації про судові рішення та прозорості судової системи для громадян та інших зацікавлених сторін.

“Зрештою, зараз пропонується до схвалення документ, який має пройти широке обговорення не тільки в судовій владі, а й у стейкхолдерів. Ми маємо врешті-решт запропонувати таку модель комунікаційної політики судової влади, яка б дозволила не тільки відповідально організувати роботу структур в областях, а й закрити питання неналежної присутності судової влади в українському інформаційному просторі”, – підсумував Богдан Моніч.

Відтак, члени Ради суддів України вирішили: схвалити проєкт Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади.. Надіслати його в апеляційні суди України (для обговорення в межах апеляційних округів), у Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, Державну судову адміністрацію України, Службу судової охорони, Національну школу суддів України для обговорення та надання пропозицій. Утворити робочу групу з доопрацювання Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади, до якої увійшли від Ради суддів України: Моніч Богдан Сильвестрович – Голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду; Чорна Валерія Вікторівна – член Ради суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду; Потапенко Андрій Вікторович – член Ради суддів України, суддя Ржищівського міського суду Київської області.

Своїх представників запропоновано делегувати також: Вищій раді правосуддя – до двох осіб (за згодою); Вищій кваліфікаційній комісії суддів України – до двох осіб (за згодою); Верховному Суду – до двох осіб (за згодою); Вищому антикорупційному суду – одна особа (за згодою); Державній судовій адміністрації України – до двох осіб (за згодою) та Національній школі суддів України – до двох осіб (за згодою).

Повний текст проєкту Концепції

Переглянути засідання можна на YouTube – каналі РСУ