Рада врегулює використання парникових газів в Україні

Парламентом 28 лютого прийнято за основу проект Закону № 9253 “Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів”.

Законопроект спрямований на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Ним передбачається, зокрема, визначити: сферу його дії; склад законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації; органи державного управління та їх повноваження; порядок організації та здійснення моніторингу, звітності та верифікації; адміністративні послуги у цій сфері; права та обов’язки оператора й верифікатора; а також запровадити спеціальну адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства у відповідній сфері тощо.

Також прийнято за основу проект Закону № 9082 “Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази”.

Законопроектом пропонується врегулювати відносини щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами та товарами, що їх містять або можуть містити, використання яких впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління.

Передбачається визначити: органи державного управління у сфері регулювання контрольованих речовин та їх повноваження; засади регулювання операцій із такими речовинами (ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин, їх використання та знешкодження тощо); умови отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) на здійснення відповідної діяльності; особливості маркування товарів та обладнання, що містять контрольовані речовини; вимоги до обліку, звітування та контролю у цій сфері.

Пропонується запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил щодо недопущення та запобігання витокам та викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, у зв’язку з чим відповідні зміни вносяться до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Положення законопроекту спрямовані на створення сприятливих правових, організаційних умов для виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони озонового шару та запобігання зміні клімату, а також адаптацію законодавства України до законодавства ЄС.