Рада затвердила проведення національної інвентаризації лісів

Верховна Рада 2 червня прийняла Закон України “Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів”.

Законом передбачено створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.

Національна інвентаризація лісів – це система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів.

Лісовий кодекс новою статтею 551 «Національна інвентаризація лісів», в якій визначено:
– зміст поняття інвентаризації та особливості проведення;
– повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства;
– цілі проведення та джерела фінансування інвентаризації.

Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджується Кабінетом Міністрів України.