Реформа автоцивілки: що пропонує НБУ?

Національний банк України презентував законодавчі пропозиції до нової редакції Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

Головна мета запропонованих змін – підвищити рівень захищеності постраждалих у ДТП та привести механізм захисту громадян у відповідність до вимог законодавства ЄС, зокрема Директиви Motor Insurance 2009/103/ЄС.

НБУ пропонує наступні зміни:

  • поступове збільшення страхових сум. На сьогодні за шкоду, завдану майну потерпілих, страхова сума становить 160 тис. грн, а за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих, – 320 тис. грн. Упродовж наступних шести-семи років пропонується поступово збільшити ці суми до 1,3 млн євро та до 6,45 млн євро відповідно;
  • удосконалення системи відшкодування збитків, завданих потерпілим. Якщо сьогодні страхові компанії добровільно долучаються до прямого врегулювання страхових випадків, то в майбутньому пропонується обов’язкове пряме врегулювання страхових випадків для всіх страховиків. Це означає, що страхувальник-постраждалий матиме змогу напряму звертатися до страхової компанії, з якою у нього укладений договір “автоцивілки”, для отримання страхової виплати у разі пошкодження автомобіля чи потрапляння у ДТП двох учасників. Це значно скоротить та спростить процес отримання страхових виплат;
  • вільне ціноутворення для страховиків. Наразі базовий платіж та коригуючі коефіцієнти є однаковими для всіх страховиків, адже вони суворо регламентовані. Натомість планується запровадження ринкових механізмів визначення цінової політики страховиками. Це означає, що страхові компанії самостійно визначатимуть ціни залежно від ризиків, що забезпечить чесну конкуренцію на ринку;
  • у разі втрати життя та здоров’я – запровадити ануїтетні виплати: у разі стійкої втрати працездатності потерпілої особи (інвалідність) – щомісячні виплати протягом строку інвалідності особи, але не довше ніж до досягнення пенсійного віку особи; у разі смерті потерпілої особи – щомісячні виплати особам, що були на утриманні померлої протягом існування права на утримання. (Сьогодні здійснюється одноразова виплата потерпілим);
  • посилення гарантійної та інформаційної функції МТСБУ. Зокрема, пропонується упорядкувати систему корпоративного управління МТСБУ відповідно до стандартів транспарентності, передбачуваності, збалансованості та відповідальності за ухвалені рішення, а також посилити державний нагляд за його діяльністю з боку Національного банку.