Реформа третейських судів: законопроект прийнято за основу

ВР прийнято за основу законопроект № 3411 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)”.

Пропонується передбачити:

  • зміну порядку державної реєстрації третейських судів – визначення Міністерства юстиції України єдиним суб’єктом державної реєстрації постійно діючих третейських судів;
  • посилення вимог щодо організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди: такі організації мають бути неприбутковими, строк їх діяльності від моменту державної реєстрації як ЮО до прийняття рішення про утворення третейського суду має становити понад 5 років;
  • розширення повноважень Третейської палати України (до її повноважень буде віднесено встановлення відповідності засновника утворюваного постійно діючого третейського суду вимогам Закону та надання відповідного висновку, а у разі невиконання засновником постійно діючого третейського суду вимог Закону Третейська палата України повинна буде звертатись до органу державної реєстрації із відповідною заявою);
  • розширення підвідомчості справ, які можуть розглядати третейські суди (додаються спори у справах щодо нерухомого майна), а також уточнення компетенції третейського суду в частині розгляду справ у спорах щодо захисту прав споживачів (положення наберуть чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом).

Дяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу державної реєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.