Результати діяльності господарських судів України у 2018 році: статистика

В Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду відбулася розширена нарада голів місцевих, апеляційних господарських судів та суддів КГС ВС, на якій обговорили питання щодо стану здійснення правосуддя господарськими судами України у 2018 році.

Зокрема, до КГС ВС за минулий рік надійшло на розгляд 15 600 процесуальних звернень у господарських справах. Що ж стосується строків перебування заяви на розгляді, то в апеляційних судах ця цифра становить 126 днів, у місцевих — 93, а найменший показник у КГС ВС — 20 днів. На переконання голови КГС ВС, вирішення господарських спорів в максимально стислі строки й надалі залишається характерною рисою господарського судочинства.

Найкращих показників якості розгляду справ досягнуто господарськими судами Чернівецької, Кіровоградської, Тернопільської, Дніпропетровської та Луганської областей, де кількість змінених і скасованих судових актів становить відповідно 1,2 %, 2 % та 2,1 % у трьох останніх від розглянутих ними за середнього такого показника по Україні – 3,2 %.

В апеляційних господарських судах питома вага змінених та скасованих судових рішень – 10,9 %. Найкращих показників якості розгляду справ досягнуто апеляційними господарськими судами Дніпропетровської, Рівненської та Харківської областей, в яких кількість змінених і скасованих актів становить близько 8 %, 9 % та 10 % відповідно від розглянутих ними процесуальних звернень.

Також відзначено високі показники ефективності розгляду звернень. Відповідно до рекомендацій Європейської комісії з питань ефективності правосуддя, стандартом, який свідчить про ефективність здійснення судочинства, є показник 96 % – 102 %. Він рекомендований як один із інтегральних показників ефективності діяльності суду, розраховують його за формулою: кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період, поділена на кількість нових справ та матеріалів, що надійшли за звітний період, і помножена на 100 %.

Відсоток розгляду звернень у господарських спорах від тих, які надійшли для розгляду, свідчить про ефективність здійснення судочинства у господарських судах, зокрема:

– місцевих господарських судах  – 97,9 % (101,1 % у 2017 році);

– апеляційних господарських судах – 82,4% (99,5 % у 2017 році);

– КГС ВС – 93,3 %, що є достатньо високим показником ефективного здійснення судочинства та забезпечує раціональне планування і розподіл ресурсів з метою своєчасного розгляду справ.