Роботодавці більше не зможуть оформляти ЦПД «заднім числом»

Зміни до Порядку повідомлення ДПС про прийняття працівника на роботу, внесені постановою КМУ від 28 грудня 2021 року № 1392, чинні із 05 січня 2021 року.

Зокрема, у новій редакції викладена форма Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Тепер у цій формі міститься ще одна категорія осіб, про прийняття на роботу яких роботодавець зобов’язаний сповістити органи ДПС у день прийому, – це працівники, працевлаштовані на підставі цивільно-правових договорів.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) до територіальних органів Державної податкової служби за формою згідно з додатком до початку роботи працівника, засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу. За відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу засобами електронного зв’язку в електронній формі, таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

Таким чином, внесені зміни унеможливлюють оформлення «заднім числом» цивільно-правових договорів.