Роботодавцям можуть заборонити розпитувати працівників при влаштуванні на роботу про їх приватне життя

Працівникам в Україні хочуть гарантувати право на приватність особистого та сімейного життя – така пропозиція міститься у законопроекті № 9093 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій захисту прав працівника при укладенні трудового договору)».

Законопроектом пропонується запозичити досвід Німеччини та внести відповідні зміни до статті 22 КЗпП, доповнивши нормами про те, що при укладенні, зміні та припиненні трудового договору особам, які поступають на роботу, та працівникам гарантується право на приватність

Окрім того, у статті 25 КЗпП пропонується конкретизувати перелік відомостей, які роботодавцю заборонено вимагати від осіб, що влаштовуються на роботу:

– про приватне життя та особисті плани на майбутнє, не пов’язані із кар’єрними планами;

– про членство у професійній спілці;

– про релігійні переконання;

– про стан здоров’я (крім випадків, передбачених  законодавством України);

– про розмір заробітної плати на попередньому місці роботи.

Також передбачено, що у випадках, якщо роботодавець вимагає вищенаведені відомості, такі особи мають право відмовити у наданні відповідних відомостей або надати недостовірну інформацію, що не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу або підставою для звільнення особи в подальшому з посади, або притягнення такого працівника до відповідальності.

У законопроекті визначено, витребування яких відомостей не буде становити порушення права на приватність:

– про сімейний стан;

– про вік;

– щодо перебування на навчанні у закладах освіти (у тому числі про форму навчання);

– рекомендації з попереднього місця роботи.