Розпочалася робота над проектом Соціального кодексу України

Комітет ВР з питань соціальної політики розпочав роботу щодо напрацювання проекту Соціального кодексу України.

Соціальний кодекс міститиме алгоритм реалізації передбачених Конституцією України соціальних прав і гарантій людини і громадянина, зокрема на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, а також механізм соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини.

Під час роботи над документом, серед іншого, будуть ґрунтовно вивчатися міжнародні та європейські соціальні стандарти, у тому числі право на гідний рівень життя, соціального та пенсійного забезпечення, аналогічний Соціальний  кодекс в Європейському Союзі.

Необхідність по-новому систематизувати соціальне законодавство України спричинене його множинністю та застарілістю, зауважили в Комітеті. Має бути повністю змінене розуміння системи соціального забезпечення, необхідно змістити акцент з соціальних виплат на соціальні послуги.

Допомога має надаватися адресно особам, які знаходяться у складних життєвих обставинах, а не в залежності від категорії, яку людина отримала. І основна сума такої допомоги має збільшуватися, щоб її обсяг забезпечував нормальний рівень життя людини.

Створення Соціального кодексу України також допоможе державі здійснити заходи загального характеру, передбачені рішеннями Європейського суду з прав людини, зокрема, у справах «Бурмич та інші проти України», «Іванов проти Україна» та «Жовнер проти України». В Комітеті вважають, що переформатуванням моделі соціальної політики держави можливо буде зупинити вал судових рішень, який надходить і від ЄСПЛ, і від національних судів, зобов’язання за якими не виконуються.