Розширено коло осіб – заявників перегляду судового рішення, постановленого міжнародною судовою установою

Відтепер у господарському судочинстві заявником перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути не лише особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, а й особа, стосовно якої таке рішення постановлено.

6 листопада набув чинності Закон № 2689-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини», яким внесено відповідні зміни до ГПК.

Пункт 5 частини першої статті 321 ГПК України викладено в такій редакції:

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 320 цього Кодексу,- особою, стосовно якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Підстава для такого перегляду не змінилася – встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом (п. 2 частини третьої статті 320 ГПК України).