Розширено перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації

Законом № 2196-IX (набув чинності 12.06.2022) розширено перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Внесено зміни до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» – ст. 23 доповнено такими категоріями громадян, як учні і викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (абзац другий та третій ч.2 ст. 23 Закону про мобілізацію):

  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої, чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.