Розширено перелік витрат для ФОП на загальній системі

Законом № 466-IХ внесено зміни,зокрема до ст. 177 Податкового кодексу України у частині оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено п. 177.4 ст. 177 ПКУ. Об’єктом оподаткування доходів вищезазначених ФОП є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.

П. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ викладено у новій редакції, відповідно до якої ФОП на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

Амортизації підлягають:

► витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;
► витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

► проведення поточного ремонту;
► ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

При цьому, не підлягають амортизації такі основні засоби:

► земельні ділянки;
► об’єкти житлової нерухомості;
► легкові автомобілі.

Про це поінформувало  ГУ ДПС у Дніпропетровській області.