Розвивати індустріальні парки будуть на основі еко-моделі

Кабмін ухвалив Стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року, з метою пришвидшити розвиток індустріальних парків, трансформувати їх на основі еко-моделі, підтримати економічне зростання країни.

Модель еко-індустріального парку передбачає впровадження принципів сталого розвитку, підходів циркулярної економіки, ресурсоефективного та чистого виробництва, зменшення негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, підвищення ефективності використання ресурсів і відходів, зокрема шляхом створення замкнутих циклів їх використання та промислового симбіозу, використання енергії з відновлюваних джерел, покращення якості соціальної складової, як у межах парку, так і поза його межами, в тому числі в місцевому та регіональному масштабі, підвищення якості управління на рівні парку.

У Міністерстві економіки України зазначили, що станом на лютий 2023 року було обрано керуючі компанії у 40 із 61 індустріального парку, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків, а 18 індустріальних парків уже мають учасників та інших суб’єктів. Незначні темпи розвитку індустріальних парків не дають можливості потенційним учасникам отримати доступ до якісних пропозицій щодо розміщення своїх виробничих потужностей.

Стратегія розвитку індустріальних парків до 2030 року спрямована на збалансування економічного, соціального та екологічного вимірів для сталого розвитку національної економіки та включає комплекс заходів, які спрямовані, зокрема, на:

  • удосконалення правової бази створення, функціонування та розвитку індустріальних парків, яка має також сприяти трансформації індустріальних парків за моделлю еко-індустріального парку;
  • оптимізацію та розвиток мережі індустріальних парків з урахуванням пріоритетів, поточних та перспективних потреб бізнесу, територіальних громад і держави;
  • посилення співпраці з відповідними міжнародними, урядовими та неурядовими організаціями, національними та іноземними партнерами сфері забезпечення функціонування індустріальних парків та залучення інвестицій;
  • сприяння формуванню та застосуванню практик управління індустріальними парками, що відповідають найкращим світовим підходам у цій сфері;
  • забезпечення інституційного розвитку системи формування та реалізації державної політики щодо створення та діяльності індустріальних парків, заснованої на саморегулюванні.