Ринок факторингу розвиватимуть задля допомоги бізнесу

Національний банк України як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг оприлюднив своє бачення розвитку ринку факторингу.

Сьогодні в Україні розвивається некласична модель роботи факторингових компаній: купівля проблемних чи непрацюючих кредитів для їх подальшого стягнення, тобто колекторська діяльність. Такі компанії купують заборгованість позичальників у ФГВФО, банків та фінансових компаній, які займаються мікрокредитуванням.

Водночас у традиційному розумінні факторинг дозволяє продавцеві, який поставив товар і не отримав оплату, передати право вимоги до боржника за договором поставки факторинговій компанії, тим самим вирішуючи свою проблему із недоотриманими коштами.

Торговий факторинг є важливим фінансовим інструментом, який дає змогу бізнесу розширити доступ до фінансових ресурсів, компаніям пропонувати клієнтам вигідні умови оплати (товарний кредит), підвищити обсяги продажів, ліквідність балансу, прискорити оборотність активів, поповнити оборотний капітал та уникнути касових розривів.

Запропоноване Нацбанком регулювання ринку факторингу має дві ключові мети:

1. Сприяти розвитку в Україні класичного торгового факторингу як інструменту доступного та швидкого фінансування та управління дебіторською заборгованістю для бізнесу.

Для цього НБУ планує чітко врегулювати та розширити джерела фінансування факторингових компаній, забезпечити можливість факторинговим компаніям надавати додаткові нефінансові послуги, спростити доступ на ринок та підтримувати законодавчі зміни щодо захисту прав факторів як кредиторів.

Водночас від установ вимагатиметься дотримання вимог щодо мінімального розміру власного капіталу, подання звітності за оновленими стандартами, дотримання вимог щодо прозорості структури власності та бездоганної ділової репутації власників і керівників компанії, надання реалістичного бізнес-плану, дотримання вимог щодо захисту прав споживачів.

2. Встановити вимоги щодо прозорості та дотримання ринкової поведінки при здійсненні колекторської діяльності та розмежувати її з ринком торгового факторингу.

Для цього планується посилити нагляд за ринковою поведінкою, зокрема, в частині забезпечення прозорості та розкриття інформації, захисту прав клієнтів через дотримання компаніями стандартів доброчесної поведінки з боржниками.

Для контролю за дотриманням правил ринкової поведінки під час стягнення проблемної заборгованості НБУ вбачає за доцільне дозволити продавати права вимоги за договорами про надання фінансових послуг лише на користь інших фінансових установ та вести реєстр колекторських компаній, які працюють за договором комісії/доручення.

Варто зазначити, що НБУ не планує штучно обмежувати поточну діяльність факторингових компаній із купівлі проблемних заборгованостей, але такі компанії, як і інші кредитодавці чи колектори, повинні будуть дотримуватися єдиних стандартів ринкової поведінки під час стягнення такої заборгованості.