ЕКА – нові можливості для експортерів

Основною метою діяльності ЕКА є стимулювання масштабної експансії експорту товарів, робіт та послуг українського походження. ЕКА на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами. Також ЕКА уповноважене урядом України на виконання функцій, забезпечення фінансових зобов’язань та здійснення прав, що випливають з двосторонніх угод України про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також багатосторонніх міжнародно-правових актів України.

Постановою КМУ від 07 лютого 2018 р. № 65 передбачено, що ЕКА утворюється у формі приватного акціонерного товариства, а також заплановано здійснити приватне розміщення першого випуску акцій товариства у кількості 200 000 штук. Окрім того, затверджено статут ЕКА, положення про наглядову раду, правління, ревізійну комісію ЕКА, порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради. Міністерство економічного розвитку і торгівлі повинне забезпечити вчинення дій, пов’язаних із здійсненням приватного розміщення першого випуску акцій товариства. Очікується, що діяльність ЕКА забезпечить захист українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, посприяє переходу від домінування дешевого сировинного експорту до виробництва і експорту готової високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю.