Що буде з економікою України? Уряд ухвалив прогноз на 2020-2022 роки

Кабінет Міністрів 15 травня схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки.

Прогнозні показники на 2020-2022 роки розроблені за сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки України протягом 2016-2018 років, а також оцінках поточної економічної ситуації та припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників. Цей сценарій є продовженням базового сценарію прогнозу, закладеного до державного бюджету на 2019 рік, який розроблений для продовження втілення реформ у відповідності з пріоритетами, визначеними у стратегічних документах уряду та спрямованими на створення сприятливих умов для досягнення Україною сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Україна отримала макроекономічний прогноз на 3 роки, який вперше стане базою для формування трирічної Бюджетної декларації в рамках переходу до середньострокового бюджетування. Це спрятиме ефективнішому втіленню реформ та визначенню пріоритетів державного фінансування: безпеки і оборони, енергоефективності, інфраструктури, АПК, децентралізації соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури. А ще трирічний прогноз дозволяє сформувати середньострокові орієнтири для бізнесу та інвесторів, що позитивно відобразиться на поступовому зростанні економіки України та доходів громадян”, – коментує показники Степан Кубів.

Представлений у прогнозі сценарій передбачає два варіанти макроекономічних показників на 2020-2022 роки, які відрізняються між собою рівнем інтенсивності підвищення соціальних стандартів, від чого у свою чергу залежатиме динаміка основних макропоказників української економіки на прогнозний період:

Варіант 1. У 2020 році прогнозує зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 році на 3,8%, у 2022 році – на 4,1%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6% у 2020 році, 5,7% у 2021 році, 5,3% у 2022 році.

Варіант 2. У 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році – на 3,6%, у 2022 році – на 3,3%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6,5% у 2020 році, 7,1% у 2021 році, 7% у 2022 році.

Варто відзначити, що на період 2020-2022 років прогнозується подальша реалізація зусиль у напрямку розширення та диверсифікації українського експорту через поглиблення зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС, Азії та Африки, на фоні прогнозованого міжнародними фінансовими організаціями сталого розвитку світової економіки у 2020-2022 роках та утримання помірних цін на світових товарних ринках українського експорту.

Після технічного оформлення повний текст прогнозу буде оприлюднений на офіційних сторінках уряду та Мінекономрозвитку.