Що робити з довгобудами: для захисту постраждалих інвесторів розроблено законопроекти

У Міністерстві регіонального розвитку відбувся круглий стіл на тему захисту прав інвесторів-громадян у будівництві, на якому йшла мова про необхідність відповідних законодавчих змін.

Зокрема, наразі опрацьовується проект Закону України «Про захист прав постраждалих фізичних осіб при будівництва житлової нерухомості», розроблений ДП «НДПІ містобудування». Законопроект спрямований на врегулювання правовідносин, що виникають при порушенні термінів введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва, які споруджуються із залученням коштів фізосіб-кредиторів.

В законопроекті визначено підстави віднесення багатоквартирного будинку до категорії довгобудів – неприйняття в експлуатацію протягом 6 місяців з дати настання строку, обумовленого договором або іншим правочином, або ж з дати настання строку, обумовленого графіком виконання будівельно-монтажних робіт.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради згідно проекту ініціює питання щодо включення багатоквартирного будинку до Переліку довгобудів, надсилає запит до замовника/забудовника будівництва і т.д. Також окремі розділи законопроекту присвячені організації добудови довгобуду, віднесеннюоб’єкта житлового будівництва до проблемних, особливостям розгляду справи в суді.

В свою чергу, Конфедерація будівельників України розробила проект Закону України «Про заходи, що можуть вживатись з метою завершення будівництва об’єктів довготривалого будівництва». Цей законопроект регулює відносини, пов’язані із завершенням будівництва об’єктів, які можуть визнаватися об’єктами довготривалого будівництва у разі неможливості завершити будівництво таких об’єктів із застосуванням механізмів, передбачених Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

Згідно даного проекту, право на ініціювання питання про надання об’єкту будівництва  статусу об’єкта довготривалого будівництва мають один або декілька власників майнових прав на нього, а також орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування, який здійснює розпорядження земельною ділянкою державної чи комунальної власності, на якій здійснюється будівництво такого об’єкта.

В законопроекті передбачена і можливість прийняття рішення про звернення до суду з позовом про визнання об’єкта об’єктом довготривалого будівництва та передачу його в управління житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав. Також мова йде про можливість визнання об’єкта об’єктом довготривалого будівництва та завершення його будівництва новим замовником, або й навіть із наступним продажем на аукціоні.

Законопроекти доступні для ознайомлення на сайті Мінрегіону, наразі розробники очікують пропозицій та зауважень.