Що таке протокол судового засідання

Протокол судового засідання  – письмова форма фіксації судового процесу та окремих процесуальних дій. У судовому засіданні секретар судового засідання забезпечує ведення протоколу, де відображається перебіг судового розгляду справи у судовому засіданні.

Його ведення є невід’ємною частиною судового процесу, адже він забезпечує:

 • гласність: будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з тим, як проходило судове засідання.
 • законність: протокол слугує джерелом інформації для перегляду справи апеляційним та касаційним судами.
 • справедливість: протокол фіксує всі заяви, клопотання, дослідження доказів та виступи учасників процесу, що дає можливість оцінити неупередженість суду.

У протоколі судового засідання зазначаються такі відомості:

 • рік, місяць, число і місце судового засідання;
 • найменування суду, який розглядає справу, прізвища та ініціали судді, секретаря судового засідання;
 • справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших учасників справи;
 • порядковий номер вчинення процесуальної дії;
 • назва процесуальної дії;
 • час вчинення процесуальної дії;
 • ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати;
 • інші відомості.

Ведення протоколу:

 • Секретар судового засідання: веде запис ходу судового засідання та після його закінчення оформлює протокол.
 • Підпис: протокол підписується секретарем судового засідання та суддею, який головував у судовому засіданні.
 • Строки: протокол ведеться невідкладно, але не пізніше наступного дня після судового засідання і приєднується до справи.

Технічні засоби:

 • Фіксування: запис судового засідання може здійснюватися технічними засобами (аудіо- та відеозапис).
 • Єдина судова інформаційно-комунікаційна система (ЄСІКС): у цьому випадку протокол створюється автоматично.

Важливість протоколу:

 • Оскарження: учасники процесу мають право оскаржити протокол, якщо вважають, що він не відповідає дійсності.
 • Доказове значення: протокол може використовуватися як доказ у суді.

Джерело: Черкаський апеляційний суд