Штрафи за порушення трудової дисципліни – незаконні

Грошові штрафи як вид покарання за порушення трудової дисципліни не передбачені КЗпП, тому застосувати штрафи до працівників в такому разі незаконно.

За порушення трудової дисципліни до працівника з огляду на ст. 147 КЗпП можна застосувати тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Разом з тим, згідно із ст. 132 КЗпП за шкоду, заподіяну роботодавцю при виконанні трудових обов’язків, працівники, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду). Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.

Окрім того, умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними (ст. 9 КЗпП).

Тому, якщо до працівників застосовують будь-які штрафи, то вони є недійсними та такими, що прямо суперечать чинному законодавству, навіть якщо вони передбачені трудовим договором з підприємством.

Слід зазначити, що будь-які не передбачені законодавством України відрахування із зарплати працівників інспектор праці розцінить як сплату за плати в неповному обсязі та недодержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Про це нагадало ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.