Скарга на дії чи бездіяльність держоргану: важливі аспекти

Скарга на дії чи бездіяльність держоргану: важливі аспекти

У кожній країні, незалежно від її політичної системи та економічного розвитку, громадяни мають право подавати скарги на дії чи бездіяльність державних установ та їхніх посадових осіб. Водночас подання та розгляд скарги передбачає певні  ключові аспекти, які варто враховувати. Пропонуємо вам отримати відповіді на найважливіші питання щодо скарги, – повідомляє прес-служба 7ААС.

Що таке скарга?

Насамперед, варто зорієнтуватись у визначенні поняття «скарга». Це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Які обов’язкові складові скарги?

У скарзі громадянин повинен зазначити своє ім’я та прізвище, місце проживання, зміст звернення та його мету. Також у скарзі необхідно вказати обставини, які свідчать про порушення ваших прав та інтересів, а також вимоги щодо відновлення порушених прав.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку скаржнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. До речі, застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Кому адресувати свою скаргу?

Скарга на дії чи рішення посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі. Водночас це не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності вищого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Хто має право звернутись зі скаргою?

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками. Особи, які не є громадянами України мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо законно перебувають на її території.

У якій формі подається скарга?

Скаргу можна подати як у письмовій формі, так і в усній формі.

Письмова скарга подається як звернення на паперовому аркуші, електронному листі або за допомогою засобів онлайн зв’язку. Якщо скарга подається через онлайн сервіси, громадянин повинен заповнити спеціальну форму на відповідному інтернет-ресурсі та прикріпити копії документів, які підтверджують факти порушення прав.

Усну скаргу можна подати на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» тощо.

Які скарги держорган не зможе розглянути та вирішити?

Звернення, зокрема й скарги, можуть бути відхиленими у разі, якщо вони містять недостовірну інформацію, порушують чинне законодавство або не належним чином оформлені.  Крім того, не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Скільки часу може розглядатись скарга?

Як правило, звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.  Проте, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, строк розгляду скарги може бути продовжено до сорока п’яти днів. До речі, звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються першочергово.

Отже, право звертатись зі скаргами до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб має важливе значення для забезпечення захисту прав і свобод громадян, а також для підвищення ефективності роботи таких органів та установ.