Скасовано штрафи за порушення норм обігу готівки

Указом Президента України від 20.06.2019 № 418/2019 визнано таким, що втратив чинність,  Указ Президента № 436/95 від 12.06.1995, яким для суб’єктів господарювання встановлювалися штрафні санкції за порушення норм з регулювання обігу готівкової гривні. Бізнес давно просив про скасування цих санкцій.

Розміри цих штрафів були такі:

– за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

– за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки – у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

– за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних виплат громадянам), за наявності податкової заборгованості – в розмірі здійснених виплат;

– за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25% виданих під звіт сум;

– за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, – у розмірі сплачених коштів;

– за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки.

Зазначимо, що на розгляді у парламенті знаходиться законопроект № 9451 про нові штрафи – за порушення касової дисципліни підприємств та організацій.