Скасовується ліцензування у сфері космічної діяльності

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності» офіційно опубліковано сьогодні, 29 жовтня. Даний закон, який переводить ведення космічної діяльності з ліцензованого на декларативне, набере чинності через три місяці.

Із Закону «Про космічну діяльність» виключено положення щодо здійснення ліцензування космічної діяльності (до того ж, Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності» не передбачено ліцензування такого виду).

Визначається, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації всіх форм власності та організаційно-правової форми.

Суб’єкт космічної діяльності України приватної форми власності, який має намір здійснювати космічну діяльність, надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію про здійснення господарської діяльності в сфері космічної діяльності. Тобто, лише інформує Державне космічне агентство України про намір вчинення ним відповідного виду космічної діяльності в Україні. Декларація – це  інструмент для входу суб’єктів космічної діяльності приватної форми власності на цей ринок.

При цьому Держкосмос протягом 5 робочих днів з дня надходження зазначеної декларації повинен її зареєструвати і розмістити на своєму сайті. Таким чином, інформація про суб’єктів космічної діяльності приватної форми власності, а також види їхньої господарської діяльності буде розміщена на офіційному сайті Держкосмосу у вільному доступі.

ВІдповідно, передбачається  адміністративна відповідальність суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без подання декларації про провадження господарської діяльності, надання недостовірної інформації у декларації, прушення строку повідомлення.

Очікується, що цей закон забезпечить створення конкурентного середовища для розвитку поряд з держсектором космічної галузі також і підприємств приватної власності, а також призведе до залучення інвестицій в космічну галузь України.