Спрощено процедуру отримання копій судових рішень

Державна судова адміністрація України наказом від 24.03.2021 № 92 внесла зміни до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, які значно спрощують процедуру засвідчення та видачі копій судових рішень.

Відтепер копію судового рішення може бути виготовлено також і шляхом роздрукування електронного примірника судового рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень у режимі повного доступу. На копії такого судового рішення має бути проставлена відмітка “Виготовлено з ЄДРСР”.

У разі неможливості видати копію судового рішення в суді, який його ухвалив, таку копію може за заявою особи виготовити з ЄДРСР суд, якому визначено територіальну підсудність справ, або суд апеляційної інстанції за підсудністю, встановленою законом.

Порядок засвідчення й видачі копій судових рішень:

  • копію судового рішення, виготовлену в суді, засвідчує відповідальна особа апарату суду та скріплює печаткою суду із зазначенням дати;
  • на копії судового рішення, що набрало законної сили, зазначається дата набрання ним чинності (якщо судове рішення не набрало законної сили, про це працівник апарату суду робить відмітку на копії, що видається чи надсилається);
  • в окремих випадках, передбачених законодавством, зокрема для проставлення апостиля, а також на вмотивовану вимогу учасника справи чи органів та установ, які виконують рішення судів, з метою недопущення порушень прав фізичних та юридичних осіб, копію судового рішення може бути засвідчено гербовою печаткою та підписом головуючого судді (судді-доповідача), а у разі його відсутності – головою суду чи особою, що виконує його обов’язки;
  • копії судових рішень, що набрали законної сили або підлягають негайному виконанню, прошивають, нумерують, засвідчують та скріплюють відповідною печаткою суду.

Отже, копія судового рішення повинна відповідати оригіналу та може бути виготовлена за допомогою:

  • ксерокопії з оригіналу судового рішення, яке міститься в матеріалах справи;
  • роздрукованого електронного примірника судового рішення, оригінал якого збережений в автоматизованій системі документообігу суду, з електронними підписами;
  • роздрукованого електронного примірника судового рішення з ЄДРСР.

За інформацією Сьомого ААС