Списання безнадійного податкового боргу за форс-мажором: вимоги до сертифікату ТПП

Органи ДПС приділяють особливу увагу списанню безнадійного податкового боргу за форс-мажорними обставинами (у разі надходження до органів ДПС відповідних звернень платників податків).

Згідно з пунктом 4 розділу II Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків (наказ Міндоходів від 10.10.2013 № 577), списанню підлягає, зокрема, податковий борг платника податків, що виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Такий факт непереборної сили підтверджується, зокрема, Торгово-промисловою палатою України – про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України. Сертифікати (висновки) регіональних торгово-промислових палат до розгляду не приймаються.

ДПС висуває такі вимоги до оформлення сертифіката (висновку) ТПП України (не виключно):
– закритий період фіксації форс-мажору,
– коротке викладення суті цих обставин,
– посилання на документи компетентних органів, що підтверджують причинно-наслідковий зв’язок цих обставин з фінансово-господарською діяльністю платника.

Сертифікати (висновки) ТПП України, оформлені без урахування цих вимог, не можуть бути підставою для списання безнадійного податкового боргу (за виключенням випадків, коли до органу ДПС надійшло рішення суду, що набрало законної сили і зобов’язує списати борг платника за сертифікатом, який не відповідає зазначеним вище вимогам).