Статус НАБУ приведено у відповідність до Конституції

Верховною Радою 19 жовтня рийнято Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України”.

Закон усуває суперечності між Конституцією України та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», а також забезпечує гарантії незалежності для НАБУ:

  • визначено статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та передбачено, що набуття НАБУ статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом не потребує будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією органу, вчинення будь-яких дій щодо його працівників тощо;
  • встановлено особливості порядку взаємодії Національного бюро із КМУ, центральними органами виконавчої влади з метою унеможливлення втручання Кабінету Міністрів України у діяльність НАБУ;
  • визначено особливості застосування положень нормативно-правових актів, які регулюють питання діяльності центральних органів виконавчої влади та державної служби, з метою забезпечення інституційної та операційної незалежності НАБУ;
  • визначено повноваження Кабінету Міністрів України щодо призначення на посаду Директора НАБУ та звільнення з цієї посади за наявності встановлених Законом підстав;
  • визначено, що конкурсний добір на посаду Директора НАБУ організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, із яких три особи визначаються Кабінетом Міністрів України та три особи – визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції;
  • удосконалено засади організації та проведення конкурсного відбору на посаду Директора НАБУ задля забезпечення прозорості та об’єктивності такого відбору;
  • визначено, що зовнішню оцінку ефективності діяльності НАБУ проводить комісія у складі трьох осіб, визначених КМУ на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції;
  • визначено засади організації та проведення зовнішньої оцінки ефективності діяльності НАБУ;
  • усунуто правову невизначеність щодо правового статусу особи, яка займає посаду Директора НАБУ, яка виникла у зв’язку з Рішенням КСУ 9-р/2020, та визначено, що особа, призначена на посаду Директора НАБУ, продовжує здійснювати всі повноваження Директора до моменту призначення Директора за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».