Страховики можуть бути фінансовими гарантами, долучаючись до міжнародних транзитних перевезень

Страховики можуть бути фінансовими гарантами, долучаючись до міжнародних транзитних перевезень. Таке право визначено Законом України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” (за умови відповідності вимогам, встановленим у статті 29).

НБУ радить страховим компаніям звернути увагу на кілька важливих аспектів:

  1. отримання статусу фінансового гаранта можливе після внесення страховика до реєстру фінансових гарантів, який ведеться Державною митною службою України;
  2. страховики повинні здійснювати діяльність на підставі ліцензії добровільного страхування відповідальності перед третіми особами;
  3. договори страхування мають відповідати вимогам Закону про транзит та умовам надання фінансових гарантій. Такі договори укладаються страховиками на підставі правил страхування, умовами яких передбачено страхування відповідних ризиків;
  4. страхові резерви мають бути сформовані в обсязі 75% від нарахованих страхових премій за кожним укладеним відповідно до Закону про транзит договором страхування, який діє на дату формування відповідних страхових резервів. Ця умова також є обовʼязковою для виконання страховою компанією функцій фінансового гаранта.