Створюється єдиний механізм сплати за оренду державного майна

КМУ прийняв постанову «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» – з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду державного майна.

Передбачається забезпечити учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) чітким механізмом розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), а також механізмом нарахування інфляції.

Закон про оренду, введений в дію 1 лютого 2020 року, змінив категорії орендарів, які мають право отримувати в оренду державне майно на пільгових умовах (без аукціону), за орендними ставками, які визначаються Кабміном. Крім того, Закон встановив, що перше продовження будь-яких договорів, у тому числі комерційних, відбувається без аукціону за ставками оренди, які визначаються Кабміном. Саме на виконання цих вимог і була ухвалена постанова.

Порівняно з попереднім правовим режимом запроваджуються такі суттєві зміни:

  • скорочується число цільових призначень, внаслідок чого вирівнюються умови, в яких працюють орендарі на схожих або тотожних ринках, чим досягається ефект запобігання викривленню конкуренції через невиправдане надання орендних пільг;
  • натомість зменшуються орендні ставки для деяких соціально важливих видів діяльності, зокрема, приватної освіти (зменшення ставки у три і десять разів для приватних шкіл і приватних дошкільних закладів освіти, відповідно), для орендарів, які залучають молодь до занять спортом (зменшення з 17 до 3%).

Дана постанова затверджує Методику та вносить зміни до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна. Зокрема:

  • запроваджується програма стимулювання інвестицій у відновлення занедбаних пам’яток архітектури. Орендарі, які забезпечили таке відновлення та завершили реставраційні роботи на об’єкті оренди, отримають право на додаткові орендні пільги. Якщо метою використання об’єкта є створення закладу освіти або музею, оренда зменшується до однієї гривні за квадратний метр на місяць. У залежності від розміру інвестиції у реставраційні роботи строки оренди можуть сягати від 15 до 49 років;
  • уточнюються підходи до визначення гарантійного внеску для участі в аукціоні: його розмір підвищується за участь в аукціоні на привабливі об’єкти оренди (зокрема, в пасажирських терміналах аеропортів), і зменшується, якщо об’єкт великої площі розташований поза межами обласних центрів або міст;
  • спрощується процедура надання звільнень і знижок для орендарів, які потерпають від карантинних обмежень, зокрема, такі орендарі отримують знижку на підставі заяви без необхідності внесення змін до договорів.

Методика також встановлює механізм врегулювання питань розміщення релігійних організацій, які користуються майном культових споруд за договорами позички або іншими договорами безоплатного користування, які Законом виведені за межі правового поля. Такі організації отримають право переоформити ці договори у договори оренди за пільговими ставками.