Суддя не має права виконувати обов’язки перекладача

У постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду в справі № 331/706/19 (провадження № 51-1993км20) йдеться про право на захист засудженого, а саме забезпечення йому права на перекладача.

Касаційна скарга до ВС подана щодо особи, засудженої до 5 років позбавлення волі за розбій. В скарзі говориться, що суди попередніх інстанцій допустили порушення.

ВС частково задовольнив касаційну скаргу і дійшов такого висновку: доводи захисника про порушення права засудженого користуватися послугами перекладача з огляду на те, що він є громадянином Республіки Азербайджан і українською мовою не володіє, − обґрунтовані.

Так, у суді апеляційної інстанції захисник заявив клопотання про призначення перекладача, яке обвинувачений підтримав. Однак суд не розглянув це клопотання по суті та не ухвалив жодного процесуального рішення. Відповідно до звукозапису судового засідання, головуючий лише послався на те, що у разі, коли обвинувачений не зрозуміє обставин, які з’ясовуються в судовому засіданні українською мовою, то суд або прокурор здійснять переклад російською мовою.

Можливість обвинуваченого одержувати допомогу перекладача в судовому засіданні є одним із принципів забезпечення права на справедливий суд, визначених у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно зі ст. 29 КПК України суд забезпечує учасникам кримінального провадження, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у разі необхідності послугами перекладача. Таке право повинно бути забезпечено реально, а не формально.

Перекладач є учасником кримінального провадження, наділений передбаченими законом правами та обов’язками, несе кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків перекладача, засвідчує підписом переклад судових рішень та інших процесуальних документів кримінального провадження (ст. 68 КПК України).

Учасники кримінального провадження та суд не мають права перебирати на себе обов’язки перекладача.

Отже, під час розгляду вказаної справи суд апеляційної інстанції допустив порушення вимог КПК України, яке є істотним, оскільки ставить під сумнів законність і обґрунтованість судового рішення. У зв’язку з цим ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у цьому суді.