Судова практика: Передача документації на будинок ОСББ. Відміна державної реєстрації та припинення юридичної особи

Північно-західний апеляційний господарський суд опублікував огляд судової практики щодо спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Обов’язок передачі документації на будинок об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку

  •  Постанова КГС ВС від 22.04.2021 року у справі №904/1653/20

Частиною вісімнадцятою статті 6 Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку” передбачений обов`язок попереднього балансоутримувача будинку з передачі документації на будинок об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку виникає у нього з дня державної реєстрації об`єднання та підлягає виконанню без будь-яких інших додаткових умов, оскільки жодних інших підстав, крім державної реєстрації об`єднання, для передачі документації від попереднього балансоутримувача Законом не визначено.

Обставини фактичної наявності або відсутності такої документації у відповідача не мають істотного значення для вирішення цієї категорії спорів, позаяк відповідно до частини п`ятої статті 5 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” така документація повинна була бути передана замовником будівництва або попереднім власником будинку відповідачу, а у випадку відсутності документації на багатоквартирний будинок він відповідно до вимог частини дев`ятнадцятої статті 6 Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку” зобов`язаний відновити її за власний рахунок.

Положення норм частин 18, 19 цієї статті Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку” поширюються на правовідносини, які виникли до набрання чинності цими нормами та не містять жодних винятків щодо суб`єктів правовідносин, які були створені та зареєстровані до набрання чинності цим Законом, що забезпечує всіх суб`єктів правовідносин у сфері реалізації прав та виконання обов`язків власників квартир та нежитлових приміщень як співвласників багатоквартирного будинку, рівними правами та обов`язками з одночасним недопущенням проявів дискримінації щодо певних суб`єктів правовідносин та надання окремому суб`єкту більш привілейованого становища у порівнянні з іншим.

  •  Постанова КГС ВС від 01.02.2022 року у справі №925/803/20

Суд зазначає, що відповідно до частини 18 статті 6 Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку” державна реєстрація об`єднання співвласників багатоквартирного будинку є самостійною і достатньою підставою для покладення на колишнього балансоутримувача багатоквартирного будинку чи особу, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком, обов`язку у тримісячний строк передати такому об`єднанню документацію на будинок, оскільки будь-яких інших умов, крім державної реєстрації об`єднання, для передачі документації цим Законом не визначено.

Наведеним спростовуються твердження скаржника з посиланням на статтю 18 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” та пункти 66, 67 Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком про необхідність прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішень про передачу всіх функцій управління будинком ОСББ та про припинення договору з управителем, як обов`язкову передумову виникнення обов`язку управителя передати документацію щодо будинку новоствореному об`єднанню співвласників.

Зі змісту частини 5 статті 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, частини восьмої статті 18 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, пунктів 66, 67 “Правил надання послуг з управління багатоквартирним будинком” слідує, що законодавство України допускає можливість прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя навіть після укладання договору (протягом дії договору) про надання послуг з управління багатоквартирним будинком за результатами конкурсу. При цьому розірвання в односторонньому порядку договору з управителем багатоквартирного будинку, обраного на підставі конкурсу органом місцевого самоврядування, законодавець не пов`язує з жодними додатковими умовами, окрім надіслання управителю повідомлення про таке дострокове розірвання в зв`язку із зміною форми управління будинком, з огляду на що в управителя виникає обов`язок з передачі технічної та іншої документації на будинок.

  •  Постанова КГС ВС від 29.07.2021 року у справі № 908/2086/20

Обов`язок балансоутримувача багатоквартирного будинку, який здійснював управління багатоквартирним будинком з передачі технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок визначено частиною 18 статті 6 Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку” та повинен бути виконаний у тримісячний строк з дня державної реєстрації об`єднання.

У постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 05.07.2019 у справі № 910/6167/18 викладено правову позицію, згідно з якою передбачений частиною 18 статті 6 Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку” обов`язок попереднього балансоутримувача будинку з передачі документації на будинок об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку виникає у нього з дня державної реєстрації об`єднання та не залежить від прийняття об`єднанням рішення про передачу йому функцій з управління будинком та про прийняття будинку на баланс, оскільки будь-яких інших умов, крім державної реєстрації об`єднання, для передачі документації від попереднього балансоутримувача Законом не визначено.

При цьому обставини фактичної наявності або відсутності такої документації у відповідача не мають істотного значення для вирішення даної категорії спорів, оскільки відповідно до частини 5 статті 5 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” така документація повинна була бути передана замовником будівництва або попереднім власником будинку відповідачу, а у випадку відсутності документації на багатоквартирний будинок він відповідно до вимог частини 19 статті 6 Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку” зобов`язаний відновити її за власний рахунок.

Вказаний правовий висновок підтримано в постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.11.2019 у справі №917/1208/18, від 11.06.2019 у справі №921/753/16-г/11, від 16.01.2020 у справі №910/3215/19, від 29.01.2020 у справі №910/5065/19, від 04.11.2020 у справі №916/1094/19, від 25.11.2020 у справі №916/3000/19, від 20.04.2021 у справі №910/16107/19, від 21.04.2021 у справі №904/1653/20.

  • Постанова КГС ВС від 16.09.2021 у справі №908/2609/20

Правовий аналіз положень частини 18 статті 6 Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку” дозволяє дійти висновку про те, що передбачений зазначеною нормою обов`язок попереднього балансоутримувача будинку з передачі документації на будинок об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку виникає у нього з дня державної реєстрації об`єднання та не залежить від прийняття об`єднанням рішення про передачу йому функцій з управління будинком та про прийняття будинку на баланс, оскільки будь-яких інших умов, крім державної реєстрації об`єднання, для передачі документації від попереднього балансоутримувача Законом не визначено.

Наведений правовий висновок викладений в постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.07.2019 у справі № 910/6167/18.

Відміна державної реєстрації, припинення юридичної особи

  • Постанова ВП ВС від 16.11.2022 року у справі №911/3135/20

Кредитор юридичної особи, позбавлений можливості заявити свої вимоги до цієї юридичної особи внаслідок неналежного здійснення процедури ліквідації юридичної особи, може звернутися з позовною вимогою про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, а не з вимогою про скасування реєстраційної дій в ЄДР про припинення юридичної особи.