Судові рішення повинні бути чіткі та зрозумілі – ВС

Всі судові рішення повинні бути зрозумілими, викладеними чіткою і простою мовою, аби їх розуміли сторони та громадськість.
На це вказала Велика палата Верховного Суду у постанові від 16.12.2021 у справі № 11-164сап21.
ВС зауважив, що для цього потрібно логічно структурувати рішення і викласти його в чіткому стилі, доступному для кожного.
Окрім того, судові рішення повинні бути обґрунтованими; у викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на аргументи сторін та доречні доводи, здатні вплинути на вирішення спору; виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим, оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням ухваленого рішення.