«Супермаркет правових можливостей»: як зміниться Цивільний кодекс?

Про основні напрямки та очікувані результати рекодифікації цивільного законодавства розповів у телеефірі перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук.

Насамперед, серйозних змін зазнає Книга перша, яка регламентує загальні положення Цивільного кодексу України:

  • Господарський кодекс втратить чинність, оскільки не відповідає реаліям законодавства про підприємницькі відносини, що за своєю природою є, передусім, приватноправовими;
  • буде розширено перелік об’єктів цивільних прав, заважаючи на розвиток цивільного обороту та появу в ньому нових об’єктів;
  • планується повернення триваліших строків позовної давності для правочинів, які визнані нікчемними;
  • повноцінне врегулювання відносин у сфері е-комерції, смартконтрактів, веббанкінгу тощо.

Певні зміни планується внести й до Книги другої Цивільного кодексу України  «Особисті немайнові права»:

  • розширити суб’єктів;
  • «укрупнити» та конкретизувати особисті немайнові права;
  • розширити права, які стосуються безпеки фізичної особи;
  • посилити право на приватність і захистити персональні дані (імплементація GDPR).

В межах оновлення Книги третьої «Речове право» окрім таких прав як сервітут, емфітевзис та суперфіцій, пропонується передбачити такі види обмежених речових прав: узуфрукт, речові обтяження нерухомості, переважне право купівлі земельних ділянок, речове право очікування.

Суттєвих змін зазнає і Книга четверта «Право інтелектуальної власності» – інакше будуть викладені підходи до окремих об’єктів інтелектуальної власності, враховуючи те, що їх кількість збільшена і вони абсолютно по-іншому трактуються у світовому просторі.

Найбільша Книга п’ята «Зобов’язальне право» також зазнає суттєвих трансформацій:

  • пропонується імплементувати до національного законодавства нові договірні конструкції, які наразі відсутні у ЦК, але добре зарекомендували себе в цивільних кодексах інших держав;
  • можливе виключення з ЦК деяких інститутів зобов’язального права, які збереглися з часів функціонування адміністративно-командної економіки.

Значних змін зазнає й Книга шоста «Спадкове право», будуть запроваджуватися новації, які вже випробували себе в цивілізованих країнах.

Вирішується включення до ЦК питань, пов’язаних із міжнародним приватним та сімейним правом.

За словами Руслана Стефанчука, новий Цивільний кодекс України повинен стати «супермаркетом правових можливостей»: щоб будь-який громадянин міг безперешкодно звернутися до положень ЦК й обрати для себе необхідну опцію правових відносин, яка б була максимально захищена державою.