Вдосконалено надання реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини

Внесено зміни до постанови КМУ від 03.11.2021 N 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоровʼя» – з метою приведення її у відповідність до Закону від 09.08.2023 N 3301-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини».

У Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я передбачено, що реабілітаційна допомога може надаватися із застосуванням телереабілітації шляхом телеконсультування (телевідеоконсультування) разом з обстеженням, телереабілітаційних зборів мультидисциплінарної реабілітаційної команди, телеметрії, моніторингу показників здоровʼя людини, контролю виконання індивідуального реабілітаційного плану чи дотримання рекомендацій фахівців з реабілітації та освіти пацієнта, дистанційної супервізії та в інших формах, що не суперечать законодавству (у разі технічної можливості).

Рішення про надання реабілітаційної допомоги із застосуванням методів та засобів телемедицини приймає фахівець з реабілітації.

Надавачі реабілітаційної допомоги, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоровʼя, здійснюють інформування пацієнтів про доступні реабілітаційні послуги та умови їх отримання шляхом розміщення таких відомостей у доступному для пацієнтів місці, на веб-сайтах (веб-сторінках) (за наявності), а також шляхом індивідуального консультування пацієнтів.