Трудові перевірки: уряд запропонував зміни

За такою позитивною назвою стоїть пропозиція повернути Державній службі України з питань праці можливість безперешкодно, в будь-який час здійснювати перевірки, а також вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків. Проектом пропонується конкретизувати норми законодавства щодо відновлення повноважень Держпраці в частині контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, охорони праці та гірничого нагляду.

До речі, законопроект розроблено самою  Державною службою України з питань праці. В службі стурбовані тим фактом, що в 2016 році із Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» вилучено положення, яке регламентувало непоширення дії цього закону на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. В результаті втрачено вкрай необхідні важелі ефективного нагляду: право інспекторів Держпраці безперешкодно, в будь-яку годину доби проходити на будь-яке підприємство, яке підлягає інспекції; повноваження інспекторів вживати заходів з метою усунення недоліків, виявлених на підприємствах тощо. Тому, як переконують автори законопроекту № 8045, його ухвалення забезпечить неухильне дотримання прав людини, її життя та здоров’я у процесі її трудової діяльності, а також допоможе покращити імідж України в світовому товаристві.