Триває розробка нового Закону про фінансові послуги

НБУ оприлюднив для громадського обговорення пропозиції до законопроекту «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг», який має замінити чинний на сьогодні, але застарілий Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 2001 року.

Цей законопроект є рамковим і закладає основи для ухвалення законопроектів про кредитні спілки, про платіжні послуги, про страхування та про фінансові компанії тощо.

Розроблені Нацбанком пропозиції можна поділити на три ключові блоки:

1) визначення принципів надання фінансових послуг та переліку видів фінансових послуг, а також вичерпний опис норм, які регулюють взаємодію зі споживачем;

2) вимоги до надавачів фінансових послуг, зокрема, щодо структури власності, капіталу, організації системи управління та контролю, ведення бухгалтерського обліку та звітності. Розширення можливостей для учасників ринку: можливість створення саморегульованих організацій (СРО), спрощення процедури реєстрації та ліцензування, можливість в одній ліцензії поєднати право на надання цілої низки фінансових послуг. Принцип пропорційного підходу в частині вимог до фінансових установ, що забезпечить менше регуляторне навантаження для компаній, діяльність яких не несе суттєвого ризику;

3) питання державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг.

Громадське обговорення законопроекту триватиме до травня.