Тимчасово відсутній керівник? Підписати заяву 1-ОПП може уповноважена особа ЮО

Платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника (відповідно до 17.1.2 п. 17.1 ст. 17 ПКУ).

Уповноважена особа ЮО у разі тимчасової відсутності керівника має право підписати заяву за ф. № 1-ОПП на підставі довіреності від імені ЮО за умови, що така довіреність видана органом ЮО або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплена печаткою такої ЮО.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи (ст. 246 ЦКУ).

У разі відсутності керівника з об’єктивних причин, заяву за ф. № 1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника на час його відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала заяву за  ф. № 1-ОПП, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з заявою за ф. № 1-ОПП до контролюючого органу.

Про це поінформувало ГУ ДПС у Дніпропетровській області