У КпАП пропонується врегулювати використання електронних доказів

У КпАП може з’явитися визначення електронних доказів – це інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Це пропонується законопроектом № 5060 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо використання електронних доказів”. Також передбачається врегулювати питання дослідження, вилучення та використання такої інформації у справах про адмінправопорушення.

Судова практика свідчить про те що місцеві суди, розглядаючи справи про адміністративні правопорушення, під час дослідження доказів нерідко окрім речових доказів та інших документів вивчають електронні докази, що відображається у відповідній мотивувальній частині судових рішень. Натомість КпАП не передбачено такий вид доказів як електронна інформація та документи. Це викликає колізії та неузгодженості в правозастосуванні, зазначається в пояснювальній записці до проекту.

Разом з тим, питання використання електронних доказів вже врегульовано в КАС, ЦПК, ГПК, запроваджується в КПК (на стадії розгляду законопроект № 4004), електронне  судочинство розвивається, тому і положення КпАП необхідно привести у відповідність до сучасних реалій, вважають автори законопроекту № 5060.