У разі відсутності документів підтвердити факт родинних відносин може суд

Справи щодо встановлення факту родинних відносин є досить поширеними, адже з наявністю споріднення між людьми виникає багато юридичних наслідків: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо. Нерідко на заваді реалізації особистих чи майнових прав постає помилка в прізвищі чи імені людини в свідоцтві про народження чи паспорті, або ж втрата документу.

Родинні відносини можуть бути встановлені такими документами: паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про встановлення батьківства, свідоцтво про зміну прізвища, імені.

Варто зауважити, що поняття родинних відносин не застосовується до відносин між чоловіком та дружиною.

У разі відсутності документів про підтвердження родинних стосунків їх підтвердження здійснюється в судовому порядку (окреме провадження).

Заява про встановлення факту родинних відносин подається заявником до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем його проживання.

 Заявниками у справі можуть бути:

– спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом так і за заповітом і для яких у зв’язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;

– особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

– інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для них.

Заявником не може бути особа, яка усунена від права на спадкування.

У відповідності до статті 318 Цивільного процесуального кодексу України у заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

 Доказами на підтвердження факту родинних відносин можуть бути:

– акти, анкети, автобіографії, фотографії, листи, як ділового так і особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, господарські книги, домові книг, а також інші документи;

– листи органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;

– покази свідків, які можуть підтвердити про взаємовідносини померлого із заявником.

Суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи – суд залишає заяву без розгляду.

Цю процедуру роз’яснили фахівці системи БПД.